top of page

Ρυθμίζοντας το FreeStyle Libre 2 και τον αλγόριθμο OOP2 για απευθείας σύνδεση με το xDrip+

Updated: Jun 16, 2022


Summary


Πρώτα από όλα ένα μεγάλο «Ευχαριστώ!» στον @tzachi-dar για την ανάπτυξη της εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρησιμοποιούν το FreeStyle Libre 2 να λαμβάνουν μετρήσεις και να πραγματοποιούν calibrations, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ενδιάμεσης συσκευής.


Ο τρόπος λειτουργίας του OOP2


Η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση της έναρξης λειτουργίας ενός αισθητήρα Libre 2 με την επίσημη εφαρμογή LibreLink ή ακόμα και με την patched έκδοσή της, τις μετρήσεις του οποίου στη συνέχεια θα λαμβάνει το xDrip+. Για να γίνει αυτό το xDrip+ δημιουργεί έναν δεσμό μέσω Bluetooth και λαμβάνει τις κρυπτογραφημένες τιμές ζαχάρου από το Libre 2. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του NFC Scan με το επίσημο ή το patched LibreLink. Μετά από μια ώρα που απαιτείται για την έναρξη του Libre 2, κάνουμε ένα ακόμη NFC Scan, αυτήν τη φορά με το xDrip+ που ξεκινά τη διαδικασία αρχικοποίησής του. Επιλέγουμε “Start Sensor” από το μενού του xDrip+ και κάνουμε ένα δεύτερο NFC Scan μετά από 60 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί το κλειδί που χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων του Liber 2 από το xDrip+


Μια δεύτερη εφαρμογή με την ονομασία OOP2 (Out of Process algorithm) είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο. Ο ρόλος της είναι να λαμβάνει τις τιμές από το Libre 2, κάτι που γίνεται από τη σύνδεση μέσω Bluetooth του Libre 2 και του xDrip και να τις αποκρυπτογραφεί με τον ίδιο ακριβώς αλγόριθμο που διαθέτει ο ίδιος ο αισθητήρας Libre 2.


Από τη στιγμή που το OOP2 αποκρυπτογραφεί τα δεδομένα, αυτά επιστρέφουν στο xDrip+ για να καλιμπραριστούν και να αποτυπωθούν στη γνωστή γραφική παράσταση της εφαρμογής. Από αυτό το σημείο και ύστερα οι τιμές του ζαχάρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως συνήθως, είτε για σταλούν σε κάποια άλλη εφαρμογή όπως το AndroidAPS είτε για την πρόβλεψη της πορείας του ζαχάρου.


Σημείωση: μια λίστα με ορισμούς υπάρχει στο τέλος το εγγράφου!


NOTE: A list of definitions exists at the bottom of this document. If you are unfamiliar with any terms or abbreviations feel free to jump below for clarification.

 

Διαμόρφωση


Hardware


Software

OOP - Out of Process Algorithm, μια εξωτερική εφαρμογή Android στη μορφή APK, που βοηθά στη μετατροπή των τιμών ζαχάρου που λαμβάνει το Libre 2 σε τιμές που καταλαβαίνει το xDrip+.


 • OOP1

  • Δουλεύει τόσο με το Libre 1 όσο και με το Libre 2

  • Υπάρχουν 2 εκδόσεις του OOP1 – Μία για τους αισθητήρες Libre 2 που βρίσκουμε στην Ευρώπη και μια για τους αισθητήρες που αφορούν την Αμερική

  • Λαμβάνει τις τιμές από το Libre και εφαρμόζει τον αλγόριθμο ώστε να μετατρέψει την τιμή του Libre σε καλιμπραρισμένη τιμή ζαχάρου.

  • Ο OOP1 έχει σταματήσει να λειτουργεί στα περισσότερα κινητά που διαθέτουν Android 10.


 • OOP2

  • Λειτουργεί με τους ευρωπαϊκούς αισθητήρες Libre 2

  • Δεν στηρίζεται σε λύσεις ανοικτής αρχιτεκτονικής

  • Ο στόχος του είναι να αποκρυπτογραφεί τις τιμές του Libre 2 και να τις επιστρέφει στο xDrip+. Το xDrip+ με τη σειρά του είναι υπεύθυνο για τη μετάφραση και το καλιμπράρισμα των τιμών σε χρήσιμες τιμές γλυκόζης.

 • Nightly η πιο πρόσφατη έκδοση κώδικα, η οποία δημιουργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί να περιέχει bugs

 • Stable (η πιο πρόσφατη δοκιμασμένη έκδοση).

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κάθε έκδοση του xDrip+ μετά τις 13/12/2020 θα πρέπει να λειτουργεί με το OOP2, καθώς μετά από αυτή την ημερομηνία ολοκληρώθηκε η υποστήριξη στο xDrip+.

 

Διαδικασία

 

Πριν ξεκινήσετε


Συνίσταται η όλη διαδικασία να γίνει με νέο αισθητήρα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές ότι η σύνδεση μπορεί να γίνει και με αισθητήρα που βρίσκεται σε λειτουργία, υπάρχει περίπτωση η εφαρμογή LibreLinkappή ο αναγνώστης του Libreνα έχουν δημιουργήσει ένα νέο κλειδί για τη σύνδεσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι μετά τη σύνδεση το xDrip+ δεν γνωρίζει το νέο κλειδί και δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον αισθητήρα. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε θα το κάνετε λαμβάνοντας το ανάλογο ρίσκο.


Πρώτα από όλα κατεβάστε τις ακόλουθες εφαρμογές


 • OOP2 - Η πιο πρόσφατη έκδοση υπάρχει εδώ:

oop2.apk - Έκδοση 1: 701239ac-2021.12.04

oop2.apk - Έκδοση 2: 70129ac-2022.01.21 (Καταργήστε την εγκατάσταση αυτής της έκδοσης εάν την έχετε. υπήρχαν προβλήματα βαθμονόμησης. Ο σύνδεσμος έχει αφαιρεθεί και χρησιμοποιήστε την παρακάτω έκδοση.)

oop2.apk - Έκδοση 3: 8a0ee8f-2022.06.10 (τελευταία έκδοση)


 • xDrip+ - Η πιο πρόσφατη έκδοση βρίσκεται εδώ:


Απεγκαταστήστε εφαρμογές που δημιουργούν προβλήματα


Μερικές εφαρμογές παίρνουν τον έλεγχο των λειτουργιών του Bluetooth και μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εγκατάσταση του αισθητήρα Libre 2. Ξεκινήστε αφαιρώντας τις εν λόγω εφαρμογές – αν διαθέτετε κάποια. Μπορείτε να δοκιμάσετε να τις προσθέσετε στη συνέχεια. Η λίστα αυτή μπορεί να μεγαλώσει στο μέλλον καθώς ολοένα και περισσότεροι χρήστες το χρησιμοποιούν. Αν θελήσετε να ξεκινήσετε έναν αισθητήρα με αυτές τις εφαρμογές, να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται μπορεί η διαδικασία να αποτύχει. Οι εφαρμογές που έχουν αναγνωριστεί προς το παρόν είναι οι:.

 • Amazon Alexa

 • Tile

 

Εκκίνηση του αισθητήρα FreeStyle Libre 2 Sensor στο Bluetooth Native mode με το LibreLink και το xDrip+


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχουν ρυθμίσεις στα screenshots, οι οποίες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ή είναι απενεργοποιημένες ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΕΣ. Τα screenshots αφορούν σε ένα configuration που λειτουργεί με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αν θέλετε να πειραματιστείτε με τις άλλες ρυθμίσεις θα το κάνετε με δική σας ευθύνη.


Βήμα 1: Εγκατάσταση εφαρμογής και διαμόρφωση

Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το OOP2 και δείτε αν λειτουργεί απλά ανοίγοντας την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις

 • · Use service (ενεργοποιημένη)

 • · Use foreground service (ενεργοποιημένη αλλά προαιρετική)

  • Η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί αν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή. Η ρύθμιση αυτή κρατά την εφαρμογή ανοικτή συνεχώς.

 • Διάρκεια χρόνου 5 λεπτά

  • Τα πέντε λεπτά είναι αρκετά. Μπορείτε να το αλλάξετε στο 1 δευτερόλεπτο αν δεν λαμβάνετε αποτελέσματα, αλλά αυτό θα έχει σημαντική επίπτωση στην κατανάλωση της μπαταρίας.

Εγκαταστήστε το xDrip+ θα βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση στο link που αναφέρουμε παραπάνω. Όπως αναφέραμε η λειτουργικότητα του OOP2 έχει ενσωματωθεί στο xDrip+ από τις 13.12.2020. (Είναι εξαιρετικά σημαντικό να πάρετε backup των ρυθμίσεων και της βάσης του xdrip+ που τυχόν έχετε ήδη στο κινητό.). Επιπλέον λεπτομέρειες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του xDrip+ μπορούν να βρεθούν εδώ.


Βήμα 2: Διαμόρφωση ρυθμίσεων xDrip+


Το Hardware Data Source πρέπει να ρυθμιστεί σε Libre BluetoothNFC Scan features: Οι ρυθμίσεις που δεν αναφέρονται στη συνέχεια θεωρούνται ότι δεν είναι ενεργοποιημένες. Αυτό αφορά και τη ρύθμιση “faster multiblock” επίσης. Μην το ενεργοποιήσετε αυτό γιατί το NFC scanning ΔΕΝ θα λειτουργήσει.

 • Use NFC feature: (ενεργοποιημένη)

 • Starting bluetooth connection with libre 2 sensor: Always connect to libre2 sensors

 • Sensor Age or Expiry: ενεργοποιημένη

 • Scan when not in xDrip+: ενεργοποιημένη

Συνεχίζουμεπηγαίνονταςστις


Less Common Settings -> Advanced Calibration

 • Double Calibrations: ενεργοποιημένη (προαιρετική ρύθμιση αλλά προτείνεται)

 • Non-fixed Libre slopes: ενεργοποιημένη

 • Check Libre Serial: ενεργοποιημένη


Συνεχίζουμε στο μενού των ρυθμίσεων Bluetooth


Less Common Settings -> Bluetooth Settings (αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές και μπορεί να διαφοροποιούνται ανά τηλεφωνική συσκευή)

 • Turn bluetooth on: ενεργοποιημένη

 • Trust Auto-Connect: ενεργοποιημένη

 • Use Background Scans: ενεργοποιημένη

 • Always discover services: ενεργοποιημένη

 • Allow bluecon unbonding: ενεργοποιημένη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις που αφορούν σε Wakelocks, Close GATT και watchdog timers μπορεί να πρέπει να ενεργοποιηθούν αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συνδεσιμότητα του BT.


Συνεχίζουμε με τις ακόλουθες ρυθμίσεις


Advanced settings for Libre 2 (προαιρετικέςαλλάβοηθητικές)

 • show Raw values in Graph: ενεργοποιημένη

 • show Sensors infos in Status: ενεργοποιημένη

Extra Logging Settings (χρειάζεται για debug αν δεν λειτουργεί σωστά η εφαρμογή)

 • Extratagsforlogging: θα πρέπει να μπει η ακόλουθη τιμή:

BgReading:d,xdrip librereceiver:v,LibreOOPAlgorithm:v,jamorham nsemulator:v,DexCollectionService:v

Less Common Settings -> Other misc options

 • Smooth Libre data: ενεργοποιημένη

 • Retrieve Libre History: ενεργοποιημένη

 • OOP algorithm calibration: Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Settings for OOP2 Configuration

  • Out of process Libre algorithm: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ OOP2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ!)


Βήμα 3: Εισαγάγετε τον αισθητήρα Libre


Βήμα 4: Ξεκινήστε την εφαρμογή LibreLink App και ξεκινήστε τον αισθητήρα με το πρώτο NFC Scan


Με την εφαρμογή LibreLink σκανάρετε τον αισθητήρα που βάλατε και στη συνέχεια κλείνετε την εφαρμογή. Για να είστε σίγουροι καλύτερα να απεγκαταστήσετε τελείως την εφαρμογή. Θα χρειαστεί να περιμένετε τα 60 λεπτά για το warmup πριν ξεκινήσετε τον αισθητήρα από το xDrip+. Η διαδικασία μπορεί να γίνει από τα 20 αλλά δεν συνίσταται, καθώς πραγματοποιεί το εσωτερικό του calibration και οι τιμές έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή LibreLink είναι απαραίτητη για το πρώτο μόνο σκανάρισμα με το NFC. Από εκεί και ύστερα είναι εξαιρετικά σημαντικό να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή καθώς θα δημιουργήσει προβλήματα στην επικοινωνία του xDrip+ με τo Libre 2, αφού μπορεί να δημιουργηθεί νέο κλειδί επικοινωνίας. Για την εκκίνηση του αισθητήρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια από τις εκδόσεις της εφαρμογής αναφέρουμε πιο πάνω. UPDATE: Έχει αναφερθεί από χρήστες ότι απλά αν απενεργοποιηθούν οι συναγερμοί στην εφαρμογή LibreLink είναι αρκετό για να μην δημιουργηθεί νέο κλειδί και να χαθεί η σύνδεση του xDrip+. Σε κάθε περίπτωση η πρότασή μας είναι να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή για να είστε απόλυτα σίγουροι. UPDATE: Έχει αναφερθεί ότι αν απλά σταματήσει η πρόσβαση στην τοποθεσία για την εφαρμογή LibreLink στις συσκευές Android, αυτό είναι αρκετό για να μην υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση του xdrip+ με το Libre2. Αυτό έχει αναφερθεί από αρκετούς χρήστες που το έχουν δοκιμάσει με επιτυχία. Ακόμα και έτσι πάντως είναι προτιμότερο να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή ή να την απεγκαταστήσετε τελείως.Βήμα 5: Εκκίνηση του xDrip+ και NFC SCAN του αισθητήρα Libre 2


(Υπενθύμιση! Για μια ακόμα φορά αναφέρουμε ότι θα πρέπει να έχετε απεγκαταστήσει το LibreLink και να έχετε περιμένει για 60 λεπτά, ώστε ο αισθητήρας να έχει ενεργοποιηθεί και να έχουν ολοκληρωθεί τα εσωτερικά calibrations.) Επιλέγετε NFC SCAN για τον αισθητήρα Libre 2 από το xDrip+. Με αυτό τον τρόπο αποστέλλεται εντολή στον αισθητήρα για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης. Μια μικρή ειδοποίηση θα εμφανιστεί για πολύ λίγο στο κάτω μέρος του xDrip+ με το κείμενο Scanning ακολουθούμενο από το Scanned OK! όταν ενεργοποιηθεί η σύνδεση του xDrip+ με το Libre2.


Βήμα 6: Εκκίνηση του νέου αισθητήρα στο xDrip+


Στην αρχική οθόνη του xDrip+ πατήστε τις τρεις παύλες στην πάνω αριστερή γωνία. Επιλέξτε Start Sensor.


Στην οθόνη Start New Sensor πατήστε Start Sensor. Το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει αν βάλατε τον αισθητήρα σήμερα (Did you insert it today?) Απαντήστε πατώντας NOT TODAY.


Σημείωση: Αν κατά λάθος πατήσατε "YES, TODAY" θα πρέπει να επιλέξετε "stop sensor" από το μενού του xDrip+ και στη συνέχεια πάλι "start sensor" κάνοντας πάλι το 5ο Βήμα.


Βήμα 7: Περιμένετε 60 δευτερόλεπτα και κάντε NFCScanστον αισθητήρα


Ένα δεύτερο NFC scan είναι απαραίτητο για να προσθέσετε (ADD) στο xDrip+ και να οριστεί ως η Bluetooth συσκευή από την οποία το xDrip+ λαμβάνει ρυθμίσεις. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα δείτε το μήνυμα NEW SENSOR STARTED. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής τιμών και θα εμφανιστεί το μενού Collect Initial Readings δείχνοντας τα βήματα που ολοκληρώνονται στη διαδικασία όπως και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Το χρονικό όριο των 60 δευτερολέπτων επιβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία, καθώς ο αισθητήρας δεν μπορεί – κατά τη διάρκειά της – να σκανάρεται πάνω από 1 φορά το λεπτό. Αν επιχειρήσετε να το κάνετε και δεν έχει περάσει το λεπτό θα εμφανιστεί η ακόλουθη προειδοποίηση Not so quickly, wait 60 seconds.Βήμα 8: Συλλογή δεδομένων (διαρκεί από 3 ως 15 λεπτά)


Στη διάρκεια αυτής τη διαδικασίας (που μπορεί να κρατήσει από 3 ως και 15 λεπτά) συλλέγονται οι αρχικές ρυθμίσεις και εμφανίζεται το μήνυμα Calibrate Sensor? όπου θα πρέπει να κάνετε το αρχικό calibration του αισθητήρα (μέτρηση με αίμα και πέρασμα της τιμής στο xDrip+). Πατήστε Calibrate για να κάνετε τη διαδικασία. Αν έχουν περάσει 15 λεπτά και δεν έχετε πάρει μετρήσεις είναι καλό να κάνετε ένα restart στο τηλέφωνό σας.Βήμα 9: Calibrate


Εφόσον συλλεγούν τα αρχικά δεδομένα, θα πρέπει να κάνετε το calibration. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, στην ουσία πρόκειται για μέτρηση με αίμα που περνάτε στο xDrip+. Την μέτρηση την πραγματοποιείτε με τον μετρητή της επιλογής σας. Αν έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή Double calibration στο xDrip+, θα χρειαστεί να δώσετε 2 τιμές. Εισαγάγετε τις τιμές και πατήστε DONE.


Εφόσον εισαγάγετε τις μετρήσεις, ο αισθητήρας Libre 2 είναι συνδεδεμένος με το xDrip+ ως συσκευή Bluetooth και θα λαμβάνει μετρήσεις ανά πέντε λεπτά.


Οι μετρήσεις στην πραγματικότητα συλλέγονται ανά λεπτό και μπορείτε να τις δείτε πατώντας τις 3 τελείες πάνω δεξιά στο xDrip+ και επιλέγοντας View Events Log.


Βήμα 10: Επιβεβαιώστε ότι ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος και δίνει μετρήσεις


Πατήστε πάνω στις 3 παύλες πάνω αριστερά στο xDrip+ και επιλέξτε System Status. Στην οθόνη στην ενεργή συσκευή - Bluetooth Device: εμφανίζεται το όνομα του Freestyle Libre 2 με μια ονομασία του τύπου ABBOTTXXXXXXXXXXX, όπου τα XXX είναι ο σειριακός αριθμός του αισθητήρα. Στο πεδίο Connection Status θα πρέπει να εμφανίζεται Connected και στο πεδίο Sensor Start: απεικονίζεται η ώρα έναρξης του αισθητήρα.


Στην οθόνη BT Device (προς τα αριστερά) μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του αισθητήρα. Μέσα από την ίδια οθόνη μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας. Στη συνέχεια υπάρχει μια σειρά από επιλογές και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων σύνδεσης.


Σημείωση: ΜΗΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ το Bluetooth Pairing σε αυτό το παράθυρο καθώς ο αισθητήρας έχει συνδυαστεί ήδη με το xDrip+ ή βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Αν το πατήσετε, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να συνδεθεί απευθείας και θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία από το 50 βήμα και πάλι.


 • Phone Service State: Η τελευταία φορά που το τηλέφωνο συνδέθηκε μέσω Bluetooth με τον αισθητήρα

 • Bluetooth Device: Δείχνει την τωρινή κατάσταση της σύνδεσης (μπορεί να είναι Connected ή Disconnected)

 • Active device connection: Δείχνει την κατάσταση του Bluetooth δεσμού μετά τη σύνδεση. Το True σημαίνει ότι ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος με το xDrip+

 • Device Mac Address: Είναι η hardware διεύθυνση του αισθητήρα

 • GATT device connected: Αυτή είναι η διεύθυνση hardware που έχει γίνει register στην υπηρεσία Bluetooth του Android. Κάθε συσκευή που έχει γίνει ζεύγος με το τηλέφωνό σας θα δείχνει τη διεύθυνση hardware σε αυτή την οθόνη. Τόσο εδώ όσο και στη οθόνη της διεύθυνσης θα πρέπει να βλέπετε το ID του αισθητήρα.

 • Request Data: Εμφανίζεται μόνο όταν το xDrip+ λειτουργεί σε Engineering Mode (το οποίο δεν ενδείκνυται). Αν πατήστε Test for xBridgePlus protocol μπορείτε να εκκινήσετε χειροκίνητα μια αίτηση για δεδομένα από τον αισθητήρα..

 • Received Data: Πρόκειται για δεκαεξαδική αναπαράσταση της ροής δεδομένων που έρχονται από τον αισθητήρα. Αν βλέπετε χαρακτήρες εδώ, τότε λαμβάνετε δεδομένα από τον αισθητήρα σας. Τα δεδομένα θα πρέπει να αλλάξουν αν πατήσετε την επιλογή Test for xBridgePlus protocol.

 • Send Data: Αυτά είναι τα δεδομένα σε δεκαεξαδική μορφή που στέλνονται στον αισθητήρα για να ξεκινήσει η ανάκτηση των τιμών από τον αισθητήρα. Αν πατήσετε Test for xBridgePlus protocol το συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να ενημερωθεί (αν και δεν είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε φορά).

 

Σημειώσεις

 • Μπορείτε να έχετε τόσο το OOP1 όσο και το OOP2 εγκατεστημένα ταυτόχρονα. Παρόλα αυτά, μόνο μια από τις εφαρμογές θα λειτουργεί ανά πάσα στιγμή βάσει της ρύθμισης Out of process Libre algorithm στο xDrip+. Η πρόταση είναι να χρησιμοποιήσετε μόνο 1 και αυτό θα πρέπει να είναι το OOP2.


 • To OOP1 απαιτεί ότι η ρύθμιση xDrip+ settings->Less common settings->Other misc settings->Out of process Libre algorithm είναι Ενεργοποιημένη. Για το OOP2 αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ για να δουλέψει (εντελώς ανάποδο στη λογική αλλά απαραίτητο). Στη διαδικασία εγκατάστασης το OO2 μπορεί να εμφανιστεί μια προτροπή για να ενεργοποιήσετε αυτή την ρύθμιση. ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ το μήνυμα, απλά απενεργοποιήστε το.

 • Χρήση των LibreLink NFC Scans ΜΕΤΑ τη δημιουργία ζεύγους στο xDrip+: Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε NFC scan μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας δεσμού με το xDrip+. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βλέπετε αν το xDrip+ βρίσκεται κοντά στο να πάρει μέτρηση (δηλαδή να έχουν παρέλθει σχεδόν τα πέντε λεπτά). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένετε για να πάρει τιμή το xDrip+. Αν κάνετε τη διαδικασία σε λάθος στιγμή, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον δεσμό του αισθητήρα με το xDrip+ και θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να ξαναγίνει ο δεσμός, καθώς το LibreLink “κλέβει” τη σύνδεση. Ανάμεσα στις μετρήσεις του xDrip+ όμως μπορεί κάποιος να μετρήσει με το LibreLink και μετά να το απενεργοποιήσει και πάλι.

  • Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση; Όταν δημιουργείται μια σύνδεση μέσω Bluetooth ένα ιδιωτικό κλειδί δημιουργείται και διαμοιράζεται, για να επιτρέπεται η επικοινωνία ανάμεσα στον αισθητήρα και την εφαρμογή. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η εφαρμογή LibreLink ή ο αναγνώστης της Abbott να δημιουργήσουν ένα νέο κλειδί κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το xDrip+ να μην μπορεί να αναγνωρίσει το νέο κλειδί και να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τον αισθητήρα.

  • UPDATE: Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτει τ την εφαρμογή LibreLink μαζί με το xDrip+ με την ακόλουθη αλλαγή δικαιωμάτων: Πολλοί χρήστες έχουν αναφέρει ότι η εφαρμογή LibreLink μπορεί να εκκινήσει εκ νέου μετά την επιτυχημένη έναρξη του αισθητήρα και την έναρξη λήψης μετρήσεων στο xDrip+. Στα δικαιώματα της εφαρμογή LibreLink θα πρέπει να απενργοποιήσετε την πρόσβαση στην τοποθεσία. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό θα μπορείτε να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα το LibreLink app και το xDrip+. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να μην επιλέξετε κάποια default εφαρμογή για το NFC scanning και να επιλέγετε την εφαρμογή που θέλετε ανά περίπτωση για να κάνετε scan αισθητήρα. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχάσετε στην έναρξη του επόμενου αισθητήρα να κλείσετε τελείως την εφαρμογή LibreLink (force close) μετά την εκκίνηση του αισθητήρα. Από τη στιγμή που το xdrip+ θα ξεκινήσει να παίρνει μετρήσεις μπορείτε να ξεκινήσετε και πάλι το libreLink.


 • Επανεκκίνηση του τηλεφώνου: Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να ελέγξετε ότι η εφαρμογή LibreLink δεν τρέχει. Καλό είναι να κάνετε ένα δοκιμαστικό reboot για να δείτε τη συμπεριφορά της εφαρμογής. Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις της στις ρυθμίσεις των εφαρμογών Android στη συσκευή σας. Σε κάποιες περιπτώσεις εφόσον τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε όλη τη διαδικασία είναι καλύτερο να την απεγκαταστήσετε τελείως για να μην πάρει εκ νέου τον δεσμό του αισθητήρα από το xDrip+. Το reboot θα έχει ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιμένετε πάλι από 3-25 λεπτά μέχρι να αρχίσετε να παίρνετε μετρήσεις από τον αισθητήρα, οπότε χρειάζεται υπομονή και σχεδιασμός. Καλό είναι να μην κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε να τρώτε για παράδειγμα και πρέπει να κάνετε bolus.


 • Ρυθμίσεις βελτιστοποίησης μπαταρίας: Θα πρέπει να εξαιρέσετε από τις ρυθμίσεις βελτιστοποίησης της μπαταρίας τις ακόλουθες εφαρμογές

  • xDrip+

  • OOP (1 ή 2)

  • LibreLink

  • AndroidAPS (αν το χρησιμοποιείτε)


 • 2.4 GHz Wifi Routers: Μερικάrouters εκπέμπουνστα 2.4 GHz καιστα 5 GHz. Στη συχνότητα των 2,4GHz λειτουργεί και το BLE, το οποίο για να αποφύγει τυχόν διακοπές αλλάζει συνεχώς κανάλια. Αν έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα 2,4 GHz στο router σας, είναι κάτι που προτείνεται αν και οι παρεμβολές ανάμεσα στο Wi-Fi και το BLE είναι εξαιρετικά σπάνιες.


 • Η ανάκτηση των προηγούμενων δεδομένων μπορεί να γίνει μόνο με NFC scan: Καθώς οι μετρήσεις μέσω Bluetooth επιστρέφουν μόνο μια τιμή, η συμπλήρωση – σε περίπτωση που χαθεί η σύνδεση για κάποιο διάστημα – μπορεί να γίνει μόνο με NFC Scan. Ένα NFC scan μετά από το χάσιμο της σύνδεσης βοηθά στην επανασύνδεση μέσω Bluetooth αλλά και θα συμπληρώσει ως και 8 ώρες μετρήσεων.

  • UPDATE: Η πιο πρόσφατη έκδοση του xDrip+ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέσω Bluetooth μέχρι και μία ώρα πριν από την τωρινή μέτρηση. Για να έχετε πρόσβαση σε 8 ώρες μετρήσεων χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το NFC scan το οποίο γίνεται μόνο χειροκίνητα.


 • Χρήση του Flight Mode: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε το Flight Mode (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση μιας πτήσης ή αν κάποιος κοιμάται και δεν θέλει να έχει ανοικτό το WiFi ή το mobile internet). Αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέματα με την επικοινωνία μέσω Bluetooth. Όταν ενεργοποιείτε το flightmode στο κινητό σας και ενεργοποιείτε στη συνέχεια το Bluetooth, θα έχετε απώλεια στις μετρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο μόνος τρόπος για να πάρετε εκ νέου μετρήσεις είναι η επανεκκίνηση του collector στο xdrip+ -> System Status -> Classic Status Page. Μετά από αυτή την διαδικασία θα ξεκινήσουν να εμφανίζονται οι μετρήσεις και πάλι.

 

Επίλυση προβλημάτων


Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα όταν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε τον αισθητήρα ή στη διάρκεια της ζωής του, μπορείτε να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα.


 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κανάλι LibreOOPAlgorithm στην πλατφόρμα Gitter από όπου και έγινε η συλλογή και ο έλεγχος όλων αυτών πληροφοριών. Πολλοί χρήστες είναι ενεργοί σε αυτό το κανάλι και μπορούν να βοηθήσουν με τυχόν προβλήματα

 • Ο οδηγός επιδιόρθωσης προβλημάτων OOP2 και FLS2 με το xDrip+ που θα δημοσιευθεί σε λίγο στο MinimalLooper.com

  • COMING SOON

 

Πλεονεκτήματα


 • Hpatchedεφαρμογή LibreLinkδεν είναι πλέον απαραίτητη. Δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε την χακαρισμένη έκδοση του LibreLinkγια να λαμβάνετε τιμές από τον αισθητήρα Libre 2. Παρά το γεγονός ότι μπορείτε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη χακαρισμένη έκδοση, η επίσημη έκδοση του LibreLinkμπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρώτη εκκίνηση μέσω NFC, όπως ακριβώς και η χακαρισμένη εφαρμογή.


 • Συσκευές τύπου MiaoMiaο ή Bubble δεν είναι απαραίτητες: Οι εν λόγω συσκευές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τη συλλογή δεδομένων αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η συλλογή δεδομένων πλέον μπορεί να γίνει μέσω Bluetooth. Η ύπαρξη λιγότερων συσκευών σημαίνει ότι λιγότερα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά, υπάρχουν λιγότερες συσκευές που απαιτούν φόρτιση και γενικά ένα πιο απλό setup.


 • Μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε μετρήσεις με τον αναγνώστη του Libre 2. Ο αναγνώστης του Libre 2 μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τη λήψη μετρήσεων, εφόσον έχει δημιουργηθεί ο δεσμός ανάμεσα στο Bluetooth και το xDrip+.

  • (Ο αισθητήρας Libre 2 κάθε 2 λεπτά κάνει αισθητή την παρουσία του μέσω του BLE. Μάλιστα γίνεται ορατός από όποια συσκευή Bluetooth έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ανίχνευση για άλλες Bluetooth συσκευές). Όποια συσκευή απαντήσει πρώτη είναι η μόνη συσκευή που μπορεί να συνδέεται και να διαβάζει τον αισθητήρα καθώς δημιουργείται ένα ιδιωτικό κλειδί ανάμεσα στις συσκευές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας NFC scan μπορεί χρησιμοποιείται για την απόκρυπτογράφηση των τιμών από το Libre 2. Μετά από αυτό ο αισθητήρας δεν είναι διαθέσιμος για άλλες συσκευές, οι οποίες δεν έχουν το ιδιωτικό κλειδί και προσπαθούν να συνδεθούν. Ο αναγνώστης του Libre μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης σύνδεσης.

  • UPDATE: Ο μετρητής του Libre 1 μπορεί να αναβαθμιστεί για να διαβάζει και τους αισθητήρες του Libre 2. Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή περίπτωση καθώς ο αναγνώστης του Libre 1 δεν διαθέτει Bluetooth κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπερδευτεί με την Bluetooth επικονωνία ανάμεσα στο xdrip+ και στο Libre 2. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση θα πρέπει να συνδέσετε τον αναγνώστη του Libre 1 στον υπολογιστή σας μέσω USB και να τρέξετε την αντίστοιχη εφαρμογή για την αναβάθμιηση.

  • Αναβάθμιση του FreeStyle Libre 1 Reader στα Windows: https://distributionstaging.freestyleserver.com/Payloads/fsfw/UpdateFreeStyleLibre_248_159.exe

  • Αναβάθμιση του FreeStyle Libre 1 Reader σε Macintosh: https://distributionstaging.freestyleserver.com/Payloads/fsfw/UpdateFreeStyleLibre_248_159.zip

  • Σημείωση: η έκδοση software του αναγνώστη του Libre 1 uα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.2.9 ή μεταγενέστερη ώστε να μπορεί να αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.4.8 (που έχει τη λειτουργικότητα ανάγνωσης των αισθητήρων Libre 2) .

 • Ελάχιστες απαιτήσεις σε συσκευές Στόχος του συγγραφέα (λεπτομέρειες στο minilooper.com) ήταν πάντα να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες συσκευές συνδεδεμένες πάνω του. Και το στόχο του τον έχει πετύχει με το συνδυασμό Libre 2 και Omnipod. Κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο απαραίτητο για ταξίδια, καθώς ο αριθμός των συσκευών που μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση ελαχιστοποιείται.


 • Δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα στις αλλαγές αισθητήρων: Επειδή μπορείς κάποιος να εισαγάγει και να ξεκινήσει ένα νέο αισθητήρα με την εφαρμογή LibreLink χρησιμοποιώντας το αρχικό NFC scan, ο αισθητήρας που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία μπορεί να συνεχίσει να δίνει μετρήσεις μέσω Bluetooth. Μετά από 20 λεπτά μπορείτε να πάρετε μετρήσεις από τον νέο αισθητήρα, αλλά είναι σαφώς καλύτερο να περιμένετε 1 λεπτό ώστε να ολοκληρωθούν τα εσωτερικά calibrations του αισθητήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να σταματήσετε τον αισθητήρα που χρησιμοποιείτε και να εκκινήσετε έναν νέο (στον οποίο έχει γίνει εκκίνηση με το NFC Scan του LibreLink NFC μια ώρα νωρίτερα) και σε 3 με 15 λεπτά θα έχετε τις πρώτες μετρήσεις και τη δυνατότητα για calibration.


 • Η χρήση του OOP2 ΑΠΑΙΤΕΙ Calibration Σε πλήρη αντίθεση με το OOP1 (που δεν υποστηρίζει calibration), όταν χρησιμοποιείτε το OOP2 απαιτείται να κάνετε ένα αρχικό calibration για την εκκίνηση του αισθητήρα. Αυτό μπορεί να είναι ένα μονό ή διπλό calibration (αν έχετε ενεργοποιημένη την αντίστοιχη ρύθμιση). Αυτό το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό είναι για να λύνει το πρόβλημα της επίσημης εφαρμογής που μπορεί να έδειχνε LOW και η πραγματική τιμή ζαχάρου να μην είχε καμία σχέση με αυτό. Η χακαρισμένη εφαρμογή LibreLink επιτρέπει τις calibrations σε ένα περιορισμένο διάστημα της τάξης των 20 mg/dL γύρω από την τιμή που επιστρέφει από τον αισθητήρα. Αυτό συμβαίνει καθώς η λογική του λογάριθμου της Abbott είναι να σταματήσει να δίνει τιμές κάτω από τα 40 mg/dL. Από τη στιγμή που το calibration δεν είναι διαθέσιμο ούτε στην επίσημη εφαρμογή LibreLink ούτε στον αναγνώστη, το αποτέλεσμα θα ήταν πολλές τιμές που δεν θα είχαν σχέση με την πραγματικότητα κάτι που θα καθιστούσε τη δημιουργία κλειστού κυκλώματος αδύνατη. Το OOP2 επιβάλει τη χρήση calibration για την εκκίνηση του αισθητήρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι τιμές ζαχάρου που επιστρέφονται αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.

Μειονεκτήματα


 • Επανεκκίνηση τηλεφώνου: Καθώς η υπηρεσία του Bluetooth πρέπει να ξεκινήσει και πάλι όταν γίνει επανεκκίνηση του τηλεφώνου, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε σταματήσει την εφαρμογή LibreLink (αν δεν την έχετε απεγκαταστήσει) και πάλι θα πρέπει να περιμένετε από 3-15 λεπτά για τις πρώτες μετρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα reboots του τηλεφώνου θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικά σχεδιασμένα και να μη συμβαίνουν σε στιγμές που απαιτείται κάποια διαδικασία όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να δοθεί κάποιο bolus για φαγητό ή να γίνει κάποια διόρθωση.


 • Δεν μπορείτε να έχετε παράλληλα το LibreLink και το xDrip+ για να μετράτε τις τιμές ζαχάρου. Η εφαρμογή LibreLink θα προσπαθεί πάντα να “κλέψει” τη Bluetooth σύνδεση και να κάνει δεσμό με τον αισθητήρα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να μείνει με το LibreLink για το υπόλοιπο της διάρκειας της ζωής του αισθητήρα. Έτσι γενικά είναι καλύτερο να αποφεύγεται να τρέχουμε τις δυο εφαρμογές παράλληλα. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πριν, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή LibreLink (αν για κάποιο λόγο θέλετε να πάρετε μέτρηση) αλλά θα πρέπει να το κάνετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σε καμία περίπτωση κοντά στη στιγμή που το xDrip+ πρόκειται να πάρει μέτρηση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργεί ο αναγνώστης αλλά θα επανέλθουμε και σε αυτό αργότερα.


 • Συσκευές τύπου MiaoMiao ή Bubble μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, Μπορεί να είναι στα μειονεκτήματα, αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι αν κάτι πάει λάθος και για παράδειγμα το LibreLinkανακτήσει τον έλεγχο του αισθητήρα, μπορείτε να ανακάμψετε χρησιμοποιώντας το MiaoMiao ή το Bubble για να συνεχίσετε να παίρνετε μετρήσεις στο xDrip+. Μπορείτε μάλιστα να χρησιμοποιήσετε ούτως ή άλλως αυτό το setup αν το έχετε συνηθίσει. Σε κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες συσκευές δεν λειτουργούν καλά κατά τη δημιουργία δεσμού με τον αισθητήρα μέσω Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές σαν backup ή και σαν το κανονικό σας setup.


 • Τα δεδομένα δεν ανεβαίνουν αυτόματα στο LibreView Από τη στιγμή που το LibreLink δεν έχει μόνιμα τη σύνδεση με το Bluetooth (καθώς δεν πρέπει να τρέχει παράλληλα με το xDrip+ από τη στιγμή που ο αισθητήρας ξεκινά να στέλνει μετρήσεις μέσω bluetooth) το αποτέλεσμα είναι να μην δέχεται μετρήσεις απευθείας από τον αισθητήρα. Αυτό ισοδυναμεί με το ότι τα δεδομένα των τιμών γλυκόζης δεν ανεβαίνουν αυτόματα στο LibreView και άρα ούτε και στα άλλα τηλέφωνα με LibreLink. Το αναφέρουμε σε περίπτωση που κάποιος γιατρός χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα. Υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγετε το LibreLink κάθε 8 ώρες ώστε να λαμβάνει τα δεδομένα από τον αισθητήρα αλλά η όλη διαδικασία είναι χειροκίνητη.


 • Η χρήση του OOP2 ΑΠΑΙΤΕΙ Calibration Παρά το γεγονός ότι πολλοί το βλέπουν σαν μια καλή προσθήκη, υπάρχουν χρήστες οι οποίοι ενοχλούνται από την επιβολή calibration. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας αισθητήρας πρέπει να αντικατασταθεί σε συνθήκες που απέχουν από το ιδανικό. Για παράδειγμα το ζάχαρο δεν θα είναι σε ευθεία γραμμή που απαιτείται για το καλύτερο δυνατό calibration, παρόλα αυτά χρειάζονται μερικές μετρήσεις για να έχετε την εικόνα πού βρίσκεται το ζάχαρό σας και ποια είναι η τάση του μέχρι να σταθεροποιηθεί και να κάνετε calibration. Σε κάποιες περιπτώσεις ο αισθητήρας μπορεί να μην είναι τόσο ακριβής όσο άλλοι, αλλά όχι σε βαθμό που να είναι άχρηστος. Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθούν αρκετά calibrations και κάποιος χρόνος (από 8 ώρες ως και μερικές μέρες) ώστε να υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις.


 

Ορισμοί

 • BT - Bluetooth

 • BLE - Bluetooth Low Energy

 • FSL - FreeStyleLibre, συντόμευση για το αισθητήρα CGMπου παράγεται από την Abbott. Προς το παρόν υπάρχουν διαθέσιμες οι εκδόσεις 1 και 2 (όχι ακόμα στην Ελλάδα)

  • Libre 1 (FSL1) - Επικοινωνεί μέσω NFC. Η πρώτη έκδοση του Libre

  • Libre 2 (FSL2) - Bluetooth και NFC. Ηδεύτερηέκδοσήτου.

  • Libre 3 (FSL3) - · Bluetooth και NFC. Η τρίτη πιο μικρή έκδοση του Libre sensor που δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.

 • LL - LibreLink, η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του αισθητήρα Libre sensor με το αρχικό NFC scan

 • MM - MiaoMiao, το όνομα της συσκευής αλλά και του κατασκευαστή μιας συσκευής που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει το NFC του Libre σε Bluetooth και τα στέλνει σε xDrip+.

 • NFC - Near Field Communication, μια διαδικασία κατά την οποία φέρνετε τον αισθητήρα NFC του τηλεφώνου κοντά στον αισθητήρα Libre για να «διαβάσει» την τιμή. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις περιγράφεται σαν ανάγνωση του αισθητήρα, ή NFC Scan. Αυτή η διαδικασία δεν χρησιμοποιεί το Bluetooth.

 • OOP1 - Out of Process Algorithm 1η έκδοση, η εφαρμογή που λαμβάνει τις τιμές από τον αισθητήρα Libre και στη συνέχεια χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο (εξαιρετικά παρόμοιος με αυτόν που έχει ο ίδιος ο αισθητήρας) για να επεξεργαστεί τις τιμές και να τις στείλει στο xDrip+.

 • OOP2 - Out of Process Algorithm 2η έκδοση, η εφαρμογή που λαμβάνει τιμές από τον αισθητήρα libre 2 (μέσω Bluetooth ή NFC Scan) και στη συνέχεια αποκρυπτογραφεί τα δεδομένα, τα οποία αποστέλλονται στο xDrip+ για επιπλέον επεξεργασία, όπως για παράδειγμα calibration.

 

Special thanks to everyone who helped me in editing this post for both correctness and grammar, I could not have gotten it to this point without you.


@tzachi-dar - for the many reviews you did and patiently answering my numerous questions. I learned a lot through this project about BLE, FLS2 communication and Android Development.


@robrub - for the many many corrections and bringing my grammar to a new level

@jawbreaker - thank you for the corrections and suggestions!

3,331 views0 comments

Comments


bottom of page